Communicatie voor Catalpa Kinderopvang BV


Samen met Hans van de Meerberg heb ik gewerkt aan de communicatiestrategie en een praktisch uitvoeringsplan voor Catalpa Kinderopvang BV.

Catalpa Kinderopvang BV is een organisatie die in heel Nederland kinderopvang en buitenschoolse opvang aanbiedt. Het bedrijf is onlangs gereorganiseerd. Dit was aanleiding om met de nieuwe divisiedirecteuren tijdens een werksessie na te denken over het te voeren merkbeleid.

Samen met de locatiemanagers hebben we nagedacht over hoe Catalpa haar lokale positie kan versterken.