Positionering Nederlands Forensisch Instituut


Het Nederlands Forensisch Instituut heeft voor het eerst in haar bestaan serieuze concurrentie. Om haar daarop voor te bereiden heb ik de organisatie helpen positioneren, een communicatiestrategie voor de implementatie ontwikkeld en de uitwerking naar het communicatieconcept en publiekscampagne begeleid. Bij deze opdracht heb ik samengewerkt met Hans van de Meebergh van Della con Montagne.